Logikon - Din Logistikkonsult

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Logistik

Samordning av leveranser, leverantörer, tjänster samt befintligt.

Utförande av leveranser, tjänster samt faktisk hantering. Vid behov av lagerhållning, specialtjänster o.l hanteras detta av oss.
Med egen personal och utvalda leverantörer garanteras engagemang och kunnande vid alla sorters uppdrag.

Våra projekt- och arbetsledare är med under hela processen vilket säkerställer hög kvalité och givna tidsramar.

Avstämningar mot kostnader, utförande och tidsramar sker löpande under projekt.

Sammanställning av utfört sker alltid efter avslutat projekt.

  • Projektledning: Ansvar, upphandling, samordning

  • Flyttplanering: Internt / Externt

  • Transport: Sverige oemballerat / emballerat Samordning av trafik inom Sverige. Med vårt trafiksystem når vi hela Sverige snabbt och enkelt! Med fokus på oemballerat gods ombesörjer vi möbleltransporter och specialtransporter för företag, myndigheter m.fl.

  • Distribution: 3:e parts logistik, enkel distribution

  • Expressbud

  • Lager: 3:e parts logistik, korttid / långtid

  • Emballage: Flyttkartonger o.l.