Logikon - Din Logistikkonsult

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Kontorsservice

Logistik inom fastighet och kontor - vilket kan beskrivas som allt förekommande inom kontoret som inte igår i den ordinarie verksamheten.

 • Internflyttningar: Fastighet och kontor
 • Kontors flytt: Projektering, planering, utförande
 • Möbelmontering: Kunskap om samtliga kontorsmöbler på marknaden
 • Kontorsinredning: Nytt, begagnat, ombyggnad
 • Kabelsanering: Montering, material, tillbehör
 • Vaktmästare: För kortare el. längre perioder
 • Elektriker
 • Snickare
 • A/V-tekniker: Ljud & Bild
 • Möbellager