Logikon - Din Logistikkonsult

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Logikon skall leverera tjänster som motsvarar kundens förväntningar.
Vår ambition är att ständigt bli bättre på det vi utför samt att utveckla våra produkter. Vi skall se till att ha engagerade och ansvarstagande medarbetare samt underentreprenörer. För att behålla vår kvalitet gör vi noggranna uppföljningar på utförda tjänster i alla led.

Miljö

Logikon skall inom sin verksamhet utforma arbetssätt, metoder, processer och transporter på ett sätt som prioriterar hänsyn om miljön.

Vi skall minimera föroreningar, minska avfallsmängder och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vi återlämnar allt förbrukningsmateriel till våra leverantörer eller till de miljöstationer som existerar i vår omgivning. Vårt miljöarbete slutar inte hos LOGIKON utan vi ställer även höga krav på våra leverantörer så att de uppfyller samma höga standard som vi själva eftersträvar.